Фото галерија: Протокол од вториот состанок на Заедничката меѓувладина комисија со Бугарија (скен од официјалната потпишана верзија)

Слика 1