Фото галерија: Состанок на ЗМНР Фатмире Исаки со Заменик шеф на ЕУ Јулиан Васало

Слика 1
Слика 2
Слика 3