Фото галерија: Состанок на Постојаната мешовита гранична комисија меѓу Република Северна Македонија и Република Грција

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4