Фото галерија: Османи во Берлин го врачи првиот пасош издаден во амбасада

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4
Слика 5