Фото галерија: ЗМНР Исаки на средба со грчкиот амбасадор Русос Кундурос

Слика 1
Слика 2