Cредба на ЗМНР на Република Северна Македонија г-ѓа Фатмире Исаки, со заменик министерот за Европа и надворешни работи на Р. Албанија г-ѓа Меги Фино, во Тирана на 28.10.2021 година

29 октомври 2021
undefined